Välkommen till gymnasiesärskolan

På gymnasiesärskolan finns individuella och nationella program. De nationella programmen förbereder dig för ett yrkesliv.
Det individuella programmet är för dig som behöver en utbildning anpassad för just dig och dina behov.

Under hela gymnasietiden jobbar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida liv med boende, yrkesliv/sysselsättning och fritid.

Vi är en liten enhet som har stora möjligheter att anpassa stöd och resurser utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Nyheter

Sidan publicerad 2016-10-27 av

Verktygslådan

Kontaktinformation

  • 0293-218360
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266