Gymnasiesärskolan

   Kaarina Adriansson

   Elevassistent

   Telefon : 0293-21 83 60

   kaarina.adriansson@utb.tierp.se

   Rose-Marie Berglund

   Lärare hälsa, vård och omsorg (HVO)

   Telefon : 0293-21 83 60

   rose-marie.berglund@utb.tierp.se

   Jan Falk

   Fordonslärare

   Telefon : 076-199 49 39

   Erika Forsman

   Logoped, SRT
   
   erika.forsman@utb.tierp.se

 

   Åsa Granath

   Lärare särskolans individuella program (SIV)

   Telefon : 0293-21 83 60

   asa.granath@tierp.se

   Anneli Hedenberg

   Elevassistent

   Telefon : 0293-21 83 60

   annelie.hedenberg@utb.tierp.se

   Kerstin Johansson (tjänstledig)

   Studie- och yrkesvägledare gymnasiesärskolan, SRT

   Telefon :

   kerstin.johansson@tierp.se

   Helene Landahl

   Lärare musikpedagog

   Telefon :0293-21 83 60

   helene.landahl@utb.tierp.se

   Ulf Lindström

   Elevassistent

   Telefon : 070-276 16 14

   ulf.lindstrom@utb.tierp.se

   Håkan Nordqvist

   Lärare fastighet, anläggning och byggnation (FAB)

   Telefon : 070-626 50 95


   Anders Rowa

   IKT-pedagog, SRT
   Lärare IT och idrott

   Telefon : 0293-21 83 60

   anders.rowa@utb.tierp.se

   Maria Stjernberg

   Elevassistent

   Telefon : 070-089 81 94

   maria.stjernberg@utb.tierp.se

   Karin Söderström

   Elevassistent

   Telefon : 0293-21 83 60

   karin.soderstrom@utb.tierp.se

Sidan publicerad 2018-05-24 av

Verktygslådan

Kontaktinformation

  • Tfn: 0293-21 83 64
  • E-post: hogbergsskolan@tierp.se

Information om hur Högbergsskolan behandlar personuppgifter, finns under fliken Om skolan.

Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266