Gymnasiearbetet tidsplan

April

Val av ämnesområde meddelas mentor (åk2).

Augusti/september

Biblioteket har genomgång med åk3.

September

Handledare rapporteras till kansliet.

Vecka 42

Avstämning med handledare. F-varning vid ej påbörjat arbete.

Vecka 50

Avstämning med handledare. F-varning vid behov.

Vecka 9

Inlämning av utkast. F-varning vid behov.

Vecka 16

Inlämning av färdigt gymnasiearbete.

Vecka 19

Redovisningar och opponeringar.

Sidan publicerad 2017-02-02 av

Verktygslådan

Kontaktinformation

  • Tfn: 0293-21 83 64
  • E-post: hogbergsskolan@tierp.se
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266