Certifierad FN-skola

Sedan 1 augusti 2017 är Högbergsskolan en certifierad FN-skola. Stolta FN-ambassadörerna Isabella Bexell och Suana Mujkic tog under förra veckan emot certifieringen av Svenska FN-förbundets generalsekreterare Petra Hallebrant.

I korthet innebär certifieringen att man som FN-skola präglas av kompetens och engagemang i globala frågor. Skolan verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer, med en tro på att internationellt samarbete är en förutsättning för en mer rättvis, fredlig och hållbar värld där de mänskliga rättigheterna respekteras och infrias.

En cermoniell invigning kommer att äga rum på skolan under slutet på september.

Vid frågor gällande FN-skolan, kontakta:

Isabella Bexell: isabella.bexell@utb.tierp.se

Sidan publicerad 2018-05-14 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266