Senaste nyheter

En glädjande nyhet!

 Högbergsskolans elever år 2 på ekonomi programmet

För första gången på ekonomiprogrammet har vi möjligheten att erbjuda de elever som går i årskurs två på Högbergskolan praktik.  Det är den enskilde elevens eget ansvar till en början att hitta praktikplats, skulle eleven inte ha möjlighet att hitta egen praktikplats kan vi på skolan vara behjälpliga tack vare våra kontakter. Syftet med denna möjlighet är bl a att eleverna snabbare ska komma in i arbetslivet och även få erfarenheten och kunskapen av att i framtiden söka ett arbete.  Dessutom tränar man sin sociala kompetens och får en bättre förståelse för företagandet. Av utvärdering har vi fått mycket positiv respons av både elever och arbetsplatser där eleverna haft sin praktik, och vi väljer därför att ge denna möjlighet till samtliga elever på ekonomiprogrammet som läser i årskurs två.

Vi ser fram emot att träffa våra nya studenter! ¨

Hälsningar

// Personalen på ekonomiprogrammet

Sidan publicerad 2013-05-24 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266