Fina tillsynsbeslut från Skolinspektionen

Fina beslut från Skolinspektionen gällande gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Inga brister funna inom gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan har fått tre förslag på åtgärder som skolan redan har redovisat.

Varmt välkommen med din ansökan.

Sidan publicerad 2018-01-04 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266