Senaste nyheter

Här finns både teknikjobben och rätt utbildning

Alla kommer i kontakt med teknik, dagligen och stundligen. Den tekniska utvecklingen har varit grunden för uppbyggnaden av Sveriges välfärd.

Vi klarar inte vår vardag utan de tekniska landvinningar som gjorts under åren. Det är saker som gör det lättare att leva och fungera i våra hem, på våra arbetsplatser och i samhället. Det handlar om allt från mobiltelefoner, datorer, transporter, kyl/frys och mediciner till sjukhus och energi.

I Sverige arbetar en miljon människor i industrin och med industrinära tjänster. Var tredje forskarkrona finansieras av industrin. Av landets export står industrin för 75 procent. I år betalar industrin och dess anställda 150 miljarder kronor i skatt. Det motsvarar hela kostnaden för förskolan och grundskolan.

I Uppsala län har vi förmånen att ha en mångfald av tekniska branscher; bioteknik/life science, energi, verkstads- och annan tillverkningsindustri, gruvbolag, stålindustri, gjuteri, marinföretag, fastigheter och klimatsystem. De flesta av dessa företag är såväl internationella som världsledande inom sina respektive områden. Här erbjuds kvalificerade och intressanta jobb för alla kategorier av tekniker med goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde.

Kompetensförsörjning är en av de absolut viktigaste frågorna för industrins framtida konkurrenskraft och utveckling i Sverige. Detta gäller hela vägen från försäljning till inköp, från produktion till företagsledning. Det kräver i sin tur ett fungerande utbildningssystem med relevanta utbildningar av hög kvalitet. En viktig bas för detta utgörs av gymnasieskolan.

”Teknikcollege - en framgångsrik samverkan”

Sedan 2012 är Uppland en Teknikcollegecertifierad region. Det innebär att vi har en genuin samverkan mellan kommuner, företag och utbildningsanordnare kring tekniska utbildningar. Företagen beskriver sina kompetensbehov och utbildningsanordnarna ser till att utbildningarna uppfyller det innehåll och den kvalitet som efterfrågas. Företagen å sin sida erbjuder praktikplatser och möjlighet till sommarjobb. Man kan se det som en treårig rekryteringsprocess för både den presumtive medarbetaren och arbetsgivaren med ett unikt tillfälle att lära känna varandra.

I tre kommuner,  Tierp, Uppsala och Östhammar, som står bakom Teknikcollege Uppland, samverkar flera gymnasieskolor, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och Vuxenutbildningen med närmare 40 företag. Tillsammans ser vi till att våra ungdomar får både en kvalitetssäkrad utbildning och bra jobb så att vi kan fortsätta bygga välfärd och välstånd.

Visionen för den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län är att bli Europas mest attraktiva kunskapsregion. Det är det vi har siktet inställt på.

Bengt Ahlberg, Sandvik Coromant, ordförande regional styrgrupp Teknikcollege Uppland

Yvonne Gille, Dannemora Mineral, ordförande lokal styrgrupp Teknikcollege Wilhelm Haglunds gymnasium

Åsa Holmer, Kemwell, ordförande lokal styrgrupp Teknikcollege Fyrisskolan

Anna-Karin Karlsson, Sandvik Coromant, ordförande lokal styrgrupp Teknikcollege Vuxenutbildningen i Östhammar

Lorraine Lind, Atlas Copco, ordförande lokal styrgrupp Teknikcollege Högbergsskolan

Kenneth Karlsson, bitr rektor Teknikcollege Högbergsskolan

Jan Lind, rektor, Teknikcollege Vuxenutbildningen i Östhammar

Lena Marklund, rektor Teknikcollege Wilhelm Haglunds gymnasium

Dag Ingvar Nilson, rektor Teknikcollege Fyrisskolan

Margaretha Sjöberg Boström, processledare Teknikcollege Uppland


Sidan publicerad 2014-05-19 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266