Senaste nyheter

Hej då tobak!

Högbergsskolan deltar i tävlingen "HEJ DÅ TOBAK på vår skola" som arrangeras av landstingets verksamhet Hälsoäventyret och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Tobaksfri skola innebär att rökning eller snusning inte ska förekomma på skolans område vid någon tid på dygnet. Skolpersonalens roll är att aktivt diskutera och informera om hur tobak påverkar hälsan, miljön och ekonomin. Många unga och en del vuxna har inte tillräcklig kunskap om tobakens konsekvenser och vilka regler som gäller på skolan.

År 1994 tillkom lagen om rökfria skolgårdar i Sverige i syfte att skydda barn och ungdomar från tobakens hälsoskadliga effekter. Länsstyrelsens kartläggning av hur rökningen ser ut på skolgårdar i Uppsala län som presenterades tidigare i år visar dock att tobaksrökning förekommer på alla länets skolgårdar med undan tag för en enda högstadieskola. En majoritet av eleverna själva uppger att tobaksrökning förekommer på deras skolgårdar.

Sidan publicerad 2016-01-27 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266