Information gällande elevlägenheter i Högbergsparken

Vid ett möte idag har det bestämts att förvaltarskapet av lägenheterna i Högbergsparken kommer att tas över av en annan kommunal verksamhet, antingen av det kommunägda bolaget Tierpsbyggen eller av Socialtjänsten i Tierp.

För dig som vill hyra lägenhet i höst, antingen som ny hyresgäst eller som hyrt av skolan under läsåret 17/18, så kommer information om hur du gör för att hyra kommer ut under sommaren. Denna information publiceras här på skolans hemsida.

Klart är att inflyttning kommer vara möjlig en vecka innan skolstart 20/8 2018, samt att elever på idrottsprofil som är skrivna i annan kommun kommer vara högst prioriterade till lägenheterna.

Carin ”Kajsa” Vennelin är skolans kontaktperson gällande lägenheter och hon nås på mail under delar av sommaren carin.vennelin@tierp.se

Sidan publicerad 2018-06-19 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266