Information gällande lägenheter Högbergsparken

Till dig som studerar vid Högbergsskolan, läser crossprofil, och är intresserad av att hyra lägenheter i Högbergsparken.

Vid terminens avslut flaggades för att drift och uthyrning av lägenheterna i Högbergsparken skulle tas över av en annan kommunal aktör än skolan. Det är nu klart att det blir Tierpsbyggen som tar över, och från 2018-07-11 ansvarar de för uthyrningen av lägenheterna i Högbergsparken.

Förändringar är att skolan kommer subventionera 1500kr/månad. Hyra innan subvention och ev. inackorderingstillägg från hemkommun är 5980kr/mån. Skolan samarbetar gärna med hemkommuner för att upprätta samverkansavtal i syfte att möjliggöra att hemkommun ger inackorderingstillägg.

Måndag vecka 30, 23 juli, läggs en länk från Tierpsbyggen ut här på skolans hemsida med intresseanmälan för lägenhet i Högbergsparken. Utifrån dessa anmälningar skrivs sedan kontrakt. De elever som haft en lägenhet förra läsåret får bo kvar i samma lägenhet som tidigare.

 

Kontakt gällande information om lägenheter kontrakt, avtal och hyra:

Veronica Lindström, AB Tierpsbyggen

Telefon: 0293-13025
E-post: info@tierpsbyggen.se

 

Kontakt gällande hyressubvention för elever med inriktning idrottsspecialisering:

Utbildningschef Jon-Erik Egerszegi, Tierps kommun.

Telefon: 0293-218318
E-post: Jon-Erik.Egerszegi@tierp.se

 

Kontakt gällande allmänna skolfrågor kopplat till lägenheterna och boendet för idrottsprofilerna:

Administrativ chef Carin ”Kajsa” Vennelin, Högbergsskolan

Telefon: 0293-218543 E-post: carin.vennelin@tierp.se

Sidan publicerad 2018-07-17 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266