Senaste nyheter

Nya CSN regler från och med 1 jan 2012

Från CSN hemsida www.csn.se

Skolk


Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis att du fått ledigt eller att du är sjuk.
Om du skolkar ska skolan rapportera det till CSN. När skolan kontaktat oss skickar vi ett brev till dig eller dina föräldrar. I brevet skriver vi vad skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, får du höra av dig till CSN eller till skolan inom sex dagar. Därefter stoppar vi utbetalningarna av studiebidraget. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till studiebidraget igen.

Om du fått för mycket pengar


Om du fått pengar som du inte har rätt till för att du skolkat, måste du betala tillbaka dem. När det är möjligt drar vi pengarna från dina kommande utbetalningar.
Om du fortsätter att skolka och därför inte får fler utbetalningar, får du i stället ett återkrav. Det får du även om dina kommande utbetalningar inte täcker den summa du ska betala tillbaka. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med en summa som du måste betala tillbaka. Då får du också en expeditionsavgift på 100 kronor.

Andra bidrag kan påverkas


Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Vad räknas som skolk?


All otillåten frånvaro räknas som skolk. Från och med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det.
I vissa fall kan det finnas speciella anledningar till den otillåtna frånvaron, exempelvis mobbing. Skolan kan då bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN.
Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som tillåten eller otillåten.

Varför har rapporteringen av skolk ändrats?


Tidigare har en elev kunnat vara borta cirka 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkats. Samhällets syn på skolk har förändrats och skollagen har skärpts när det gäller otillåten frånvaro. Gränsen på 20 procent har även fått kritik i rättsliga sammanhang. Därför ändrades rutinen för när skolorna ska rapportera skolk till CSN den 1 januari 2012.
Exempel - Nils har hög frånvaro
Nils har haft hög frånvaro under september. Varken han eller hans föräldrar har meddelat skolan varför han varit borta. Skolan rapporterar därför frånvaron till CSN. Under oktober kommer Nils tillbaka till skolan och börjar studera på heltid igen. CSN kommer då att dra det studiebidrag han inte haft rätt till i september från de kommande utbetalningarna under läsåret.
Sidan publicerad 2012-01-13 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266