Senaste nyheter

Skolledning

Övergripande ansvarsfördelning för rektorerna från och med ht-16.

Charlotte Baltzer: Rektor (tjänstledig)

Carina Rudolph Lundberg: Tf. rektor
- Fordons- och transportprogrammet
- EHT
- Idrottslärarna och idrottsspecialiseringen
- Elevrådet

Annette Källström: Bitr. rektor
- Barn- och fritidsprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet
- Vuxenutbildningen

Gunilla Olsson: Bitr. rektor
- Gymnasiesärskolan
- SRT (Särskolans resursteam)
- Ekonomiprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet

Andreas Vestin: Bitr. rektor
- Introduktionsprogrammen
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Industritekniska programmet

Sidan publicerad 2016-08-10 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266