Introduktionsprogrammen

A huset
Introduktionsprogrammen

Syftet med Introduktionsprogrammen (IM) är främst att eleven ska kunna läsa upp de grundskoleämnen som fattas och bli behörig till yrkesprogram eller högskoleförberedande program.  Genom de fem introduktionsprogrammen finns stora möjligheter att tillgodose de olika behov som elever utan behörighet har.  

De fem introduktionsprogrammen är:
Preparandutbildning (IMPRE)  För elev som saknar godkänt i ytterst få ämnen. Det kan gälla både elever som saknar några få ämnen för yrkesprogram eller högskoleförberedande program och elever som har behörighet för yrkesprogram men som vill läsa in behörighet till högskoleförberedande program. Behörigheten ska nås inom högst 1 år.
Programinriktat individuellt val (IMPRO) För elev som vill uppnå behörighet för att gå yrkesprogram. Till IMPRO gäller särskilda behörighetskrav. Du ska ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Behörighet till yrkesprogram (8 ämnen) ska uppnås inom högst 1 år.   Yrkesintroduktion (IMYRK)    Endast för elever med långt kvar till behörighet. Programmet ska inte ses som en yrkesutbildning på samma vis som de nationella yrkesprogrammen.
Individuellt alternativ (IMIND) För elever med särskilda behov som inte kan tillgodoses i andra introduktionsprogram.
Språkintroduktion (IMSPR) För nyanlända invandrarungdomar. Målet är övergång  till nationellt program eller om det är svårt att nå behörighet finns möjligheten att fortsätta på annat  introduktionsprogram.

Sidan publicerad 2017-01-27 av

Verktygslådan

Kontaktinformation

  • 0293-21 93 07

Information om hur Högbergsskolan behandlar personuppgifter, finns under fliken Om skolan.

Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266