Naturvetenskap

På den naturvetenskapliga inriktningen får du fördjupade kunskaper inom fysik, kemi och biologi samtidigt som du får lära dig om de viktiga områdena energi och miljö. Du får också kunskap och förståelse för naturvetenskapliga processers betydelse för industri, medicin och livsmiljö.
Inriktningen ger dig en mycket bra och bred grund för vidare studier på universitet eller högskola, såväl för det naturvetenskapliga och tekniska området som för de flesta andra studievägar. Fysik och matematik läses det mer av, som ett av universitetens önskemål, och gör dig särskilt eftertraktad och förberedd inför vidare studier.  
Med fältstudier, experiment och laborationer som grund till förståelse och matematik som praktiskt redskap kommer du att få många spännande upplevelser och erfarenheter. 
Ämnen inom inriktningen Naturvetenskap
Biologi Hur fungerar människokroppen och andra levande organismer? Hur ser mångfalden av liv på jorden ut och hur har det utvecklats? Biologikunskaper är nödvändiga inom medicin och sjukvård, jord- och skogsbruk samt för miljö och naturvårdsarbete.   Matematik Matematiken handlar om att upptäcka mönster och formulera generella samband. Inom programmet får du betydande matematikkunskaper, som ligger till grund för naturvetenskapen. Matematikämnet har anpassats till programmet så att den matematik du läser ger en bättre förberedelse för kommande högskolestudier. Du använder avancerade miniräknare och speciella dataprogram. För att underlätta studierna i kemi, fysik och biologi ligger en stor del av matematikundervisningen i årskurs 1.   Fysik Fysik är den vetenskap som beskriver materia, energi och krafter, hos oss får du bredda och fördjupa dina kunskaper om de grundläggande naturlagar som styr vår värld och även fysikens tillämpningar i det dagliga livet. Fysiken sträcker ifrån mikrokosmos (de minsta partiklarna i atomkärnan) till makrokosmos (Universums yttersta gräns).   Kemi Kemin förklarar hur materien är uppbyggd och förändras. Med kemikunskaper förstår vi processer i människan, hur man kan skapa nya material och mediciner och hur vi påverkar miljön. Inom teknik, medicin, miljö och naturvetenskaplig forskning behövs kemikunskaper.
Fördjupningskurser om 200 poäng, t.ex. Filosofi, Naturvetenskaplig specialisering, Engelska. Vissa fördjupningskurser läses gemensamt med elever från andra program. Kanske en möjlighet till att träffa elever från andra program med samma intresse?
Sidan publicerad 2012-01-13 av

Verktygslådan

Kontaktinformation

  • 0293-218285

Information om hur Högbergsskolan behandlar personuppgifter, finns under fliken Om skolan.

Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266