Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap ger kunskap om människors utveckling och möten med andra människor.

Beteendevetenskap handlar också om hur samhället formar oss människor och hur vi människor formar samhället i olika sammanhang. Inriktningen ska också ge kunskaper i kommunikation, lärande och ledarskap. Du får även lära dig samhällsvetenskapliga sätt att arbeta.

 
Du som läser denna inriktning får fördjupa din förståelse av människors handlande både som individer och i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Det innebär att du förutom att läsa fördjupningskurser i psykologi och samhällskunskap även läser kurser i ledarskap och organisation, pedagogik och sociologi. Sociologi är nytt som eget ämne på gymnasiet. Inriktningen Beteendevetenskap ger dig en bra grund för vidare studier på högskola och universitet.

Sidan publicerad 2012-03-22 av

Verktygslådan

Kontaktinformation

Information om hur Högbergsskolan behandlar personuppgifter, finns under fliken Om skolan.

Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266