Senaste nyheter

Högbergsskolans Teknikprogram certifierat som Teknikcollege!

Fredagen den 9 nov kl 11.00-13.30 är det certifieringsceremoni på Högbergsskolan. Det blir en trevlig stund där Teknikcollegeflaggan ska hissas på skolan, underhållning och någon förtäring.  Välkommen!
Högbergsskolan och hela Tierp har anledning att fira — i dagarna godkände Industrirådet Högbergsskolans Teknikprogram som Teknikcollege! Det handlar om att kvalitetssäkra utbildning så att eleverna är väl förberedda och anställningsbara för näringslivet när de avslutar sin utbildning.
 - För det första är regionen certifierad sedan någon månad tillbaka, nu uppfyller även Högbergsskolans Teknikprogram kriterierna för Teknikcollege, säger Margaretha Sjöberg Boström, processledare för Teknikcollege Uppland.

Fler tekniska program planeras för ansökan om certifiering


Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.
- Styrkan för Högbergsskolan, menar Margareta, är att de har fyra teknikinriktade program; Teknikprogrammet, Industritekniskt program, Fordons- och transportprogrammet samt El- och energiprogrammet. Nu är Teknikprogrammet certifierat, men även de övriga tre teknikinriktade programmen planerar för att ansöka om certifiering av Teknikcollege.

Engagerade företagare i Tierps kommun


Margareta vill framhålla företagen i Tierps kommun, de är otroligt engagerade, säger hon och det är en förutsättning för att det ska fungera.- Det som är så intressant, och vitsen med Teknikcollege, är samverkan mellan skolan, eleverna, företagen och kommunen, säger Margaretha Sjöberg Boström, processledare för Teknikcollege Uppland.

Samarbete med lokala företag


Konceptet Teknikcollege innebär att kommunerna och det regionala näringslivet ska kunna utforma utbildningarna så att de långsiktigt matchar företagens rekryteringsbehov, att vara det naturliga förstahandsvalet för kommunens ungdomar när det gäller teknisk utbildning.
Högbergsskolan har idag samarbete med flera företag i regionen inom teknik, främst när det gäller praktikplatser. De företag som Högbergsskolan samarbetar med är Atlas Copco, Munters, Scana, Habia Cable, Vattenfall, Aknes, MTM maskin, Simeco, Erasteel Kloster, Korsnäs, Damasteel och Tierps järnbruk. Företagen är främst inriktade mot verkstadsindustrin.

Fakta om Högbergsskolan:


Högbergsskolan är en gymnasieskola med 630 elever och 80 lärare fördelade mellan tio program och en gymnasiesärskola. Skolan har fräscha och funktionsenliga lokaler med god IT-teknisk utrustning.
Högbergsskolan i Tierp erbjuder från hösten 2013 fem gymnasieprogram som anknyter till teknik: Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt Industritekniska programmet. Det Industritekniska programmet är helt nytt och har utarbetats tillsammans med de lokala företagen. Kommunledningen har beslutat att programmet startar till höstterminen 2013, så det detaljerade planeringsarbetet och marknadsföringen fortgår. Teknikprogrammet, el- och energiprogrammet och fordons- och transportprogrammet har många sökande.
Sidan publicerad 2012-10-26 av
Högbergsskolan, Palmgatan 11-13,
815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 83 64
Org nr. 212 000-0266